SZÓRVÁNY MAGYARSÁG | Előadás

Előadó: dr. Bodó Barna egyetemi tanár, Kolozsvár, majd Sudár Annamária verses összeállítása.