Eszmesúrlódások2019-09-24T12:54:12+02:00

Lectori salutem!
Beköszöntő

„A közlekedésnek (mai értelemben közeledésnek), eszmesúrlódásnak legelső tere a magánkörök, a magántársalgás. Hol sok ember összejő, s ez által az életbe elevenség költözik, elevenebb a gondolat, ingert nyer a tevékenység, s létre jő a verseny. Magánkörökben pendíttetnek meg előbb az eszmék, melyek a nyilvános téren nyernek azután bővebb kifejlést. Mi célja volt más nagy Széchenyinek, midőn a caszinokat, lóversenyt stb. megpendítette? Közlekedés, eszmesúrlódás, ismerkedés. Mindennek legegyszerűbb módja a házi nagyobb mérvbeni társas közlekedés. Most midőn fórumaink elnémultak, ez az egyedüli tér.” (Mocsáry Lajos: A magyar társasélet, 1855)  

Miért aktuális ez az idézet és miért érzem vitasorozatunk egyik kulcs-szavának a Széchenyi értelmezte eszmesúrlódást? Mert a XXI. század Európájában és Magyarországán számos fórumaink ellenére egyre szűkül az a tér melyben az eszmének morális tartalma van és ahol az emberek közötti közlekedést nem az agresszivitás, a féktelen liberalizmus, a pénz hatalma vezérli. Az eszmesúrlódás helyett ma az eszmék rakétaként ütköznek egymáshoz vagy elsuhannak egymás mellett. Alig érdekel valakit a másik véleménye, miközben sérthetetlen alapelvként hirdetik a másság tiszteletét. Az eszmesúrlódás lényege a másik meghallgatása, az érvelés, majd a konszenzus vagy kompromisszum.

Mert mi jellemzi a valóban civil szervezeteket? Az önkéntesség, fügetlenség a pártoktól, politikai szervezetektől, nem törekszenek a hatalom megragadására, valamint nem tagozódnak egyházi hierarchiába. Ha folytat is gazdasági tevékenységet, tagjai nem osztanak profitot. Tevékenységük teljes mértékben transzparens.

Kötelességünk névadónk szellemi hagyatékának megfelelően, a közjó szolgálatát célul kitűzve elhelyezni társaságunkat és több ezer civil szervezetet a magyar polgári társadalomban. Ennek alapja a hagyományos emberi értékek és erények, valamint az Isten által szeretetből teremtett világ természeti rendjének tisztelete, az írott és íratlan szabályok betartása. Ezek az értékek elsősorban a család, a szerelem, a barátság, a hazaszeretet, a bátorság és igazságosság. Ahogy Széchenyi István megfogalmazta Az egyesületi eszme az emberek között a legnagyobb és egyben legszelídebb erő és hatalom”.

Ritka kegyelmi pillanat a magyar történelemben, amikor a többségi akaratból életképes, erős nemzetet és országot kívánunk megteremteni, európai beágyazottságban, nyitottan a világra. Ezekre az értékekre épül az általunk képviselt civil társadalom önszerveződése. Miután értékekre és erényekre épül, kritikusan tud és kíván reagálni a közhatalom és a közélet minden megnyilvánulására, mely a „köz-szolga” státusból kizökkent vagy az egyéni érdekek mindent felülmúló elsődlegességét szolgálja, az alázat semmibe vételével.

A következő viták kísérletet tesznek arra, hogy a civil társadalom és szerveződéseinek társadalmi jelentőségét, feladatait és társadalmi viszonyait fogalmazzuk meg.

Végül az eszmesúrlódások, viták stílusáról egy idézet a Hitelből:

„Hogy minden időben volt, van és lesz is panasz, természetes: de igen különbözik a javítani kívánástúl. Amaz magával, embertársaival, kormánnyal, egyszóval mindennel való elégedetlenségbűl folyik s többnyire alacsony haszonkeresés vagy romlott sárepe nyavalyája. Emez pedig embertársaihoz, hazájához és a tökéleteshez vonzó szeretetbűl ered és szebb lelkek sajátja” (Hitel X-XI)

Rubovszky András főtitkár

A vitaülések forgatókönyve, a játékszabályokról röviden

A  vitaülések moderáltak, a moderátor és a szervező Elmer István, író-újságíró. Feladatának része a megszólalások időkeretének betartatása, a szó megadása illetve az időkeret átlépésekor a felszólaló figyelmeztetése.

A vitát a megjelölt témakörben esetenként 2-3 meghívoitt vendég indítja, egyenként 5-10 perces  szólásidővel (a vendégek számától függően).

A vitaindítók egymásnak 2-2 perces időtartamú, egyszeri választ adhatnak. Viszontválaszra lehetőség nincs.

Ennek lezárásával a hallgatóság 5-5 percben szólhat a témához (floor discussion), kérdést intézhet a meghívott vitaindítókhoz, kommentálhatja az elhangzottakat.

A moderátor a vita végén röviden összefoglalja a véleményeket.

A Széchenyi Társaság honlapjának (www.szechenyitarsasag.hu)  „Eszmesúrlódások” menűpontjában minden vitaülésülés eseményéhez írásban hozzá lehet szólni, ennek előfeltétele a regisztrálás a honlapon.

A teljes vitaülés időtartama 2 óra.

A helyszín , előzetes bejelentkezés 

A rendezvény nyilvános. A találkozások helyszíne a Loyola Cafe (VIII. Horánszky-utca 20, Jezsuiták Párbeszéd Háza, utcai bejárat). A terem belső kialakításának és a bekészítés érdekében kérjük, hogy a részvételi szándékot a rubovszky@t-online.hu e-levél címen, vagy a +36-30-9646278 telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Lezajlott Eszmesúrlódások

A vitapartnerek a civil társadalom, a civil szervezetek működésének értelmezéséről fejtik ki nézeteiket.

Liberalizmus egykor és ma címmel folytatódik a Széchenyi Társaság "Eszmesúrlódások" kerekasztal beszélgetése.

Az Eszmesúrlódások címmel meghirdetett közös gondolkodás újabb rendezvénye, Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes és Surján László korábbi európai parlamenti képviselő résztvételével.

Lehet–e a mammonból talentum? Jut-e hely az erényeknek a gazdaságban? Az "Eszmesúrlódások" vitakör változatlan helyszínen és módon folytatódik.

Magyarország lakossága folyamatosan fogyatkozik. Vajon bekövetkezik – ahogyan a tizennyolcadik században Herder megjósolta - a magyarság eltűnése?

A Széchenyi Társaság következő kerekasztal-beszélgetése az Eszmesúrlódások sorozatban a mindannyiunkat érintő információ- és hírözönre irányítja figyelmünket.

A kormány meghirdette: 2018 a Családok Éve. A családokról konferenciákat rendeznek, tanulmányokat írnak, a Széchenyi Társaság is ezt a fogalmat igyekszik körbejárni februári „eszmesúrlódásán”.

Igazságszolgáltatás - jogszolgáltatás? A magyar nyelv némi zavart tükröz az elnevezés használatakor. Igazságügyről, igazságszolgáltatásról beszélnek, miközben jogügy, jogszolgáltatás lenne a helyes kifejezés.

Eszmesúrlódások 9. – Oktatásügy

2018. 09. 25. @ 17:00 - 19:00

Szeretettel hívjuk és várjuk a Széchenyi Társaság Eszmesúrlódás sorozatának 2018. október 30-án 17 órakor kezdődő rendezvényére a jezsuiták Párbeszéd Háza Loyola Cafe termébe (VIII. ker. Horánszky u.20.) Téma: Mindennapi Kenyerünk

Beszámolók

Eszmesúrlódások 4. – Lehet–e a mammonból talentum? Jut-e hely az erényeknek a gazdaságban?

Elviselhető-e a modern pénzügyi-gazdasági társadalom? Létezik-e a dolgos, szavahihető polgár, vagy a biznisz az biznisz álláspontján álló, az erkölcsi megfontolásokat másodlagosnak tekintő (vagy figyelembe se vevő) üzletember típusa uralkodik? Ki vagyunk-e szolgáltatva egy láthatatlan gazdasági hatalomnak – valóság ez, vagy képzelet csupán? Elmer István író-újságíró értékelése a 4. Eszmesúrlódásról.

2017. október 20.|Beszámoló|

Eszmesúrlódások 2. – Liberalizmus egykor és ma

Az Eszmesúrlódások második összejövetelén a liberalizmus fogalomkörét járták végig Turgonyi Zoltán filozófus és Csorba László történész segítségével a Széchenyi Társaság meghívására a Loyola Caféban megjelentek. Elmer István beszámolója.

2017. március 8.|Beszámoló|

Title

Go to Top