A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) és a budapesti székhelyű Széchenyi Társulás közös programjaként valósult meg annak az oktatási módszertannak a bemutatása, melynek a középpontjában Petőfi Sándor állt.

A digitalizált muzeális tartalmak és az interaktív kvízkészítő alkalmazás felhasználási lehetőségei előadássorozat első állomásként a SZAKC munkatársai június 5-én Búcsra, a Katona Mihály Alapiskolába látogattak, június 6-án Dél-Komáromban a Petőfi Sándor Általános Iskolában, ezt követően pedig június 14-én a hidaskürti Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskolábana tartottak előadást.

A projekt a nem formális előadásmódra épül, aminek a lényege, hogy a diákok az előadott „tananyagot”, könnyed, játékos szituációk során sajátítják el, ami fejleszti a kommunikációs készségüket és új teret nyit a digitális tartalmak felé, majd az előadás végén egy kvíz formában bizonyíthatják, hogy mennyire figyeltek.

A munkafolyamat első részében információszerzés céljából egy párbeszédre épülő előadást hallhattak a diákok interjú formájában.

Kustyán Ilona és Hideghéthy Andrea (Fotó: Németh Tímea/Felvidék.ma)

Kustyán Ilona Pro Urbe-díjas nyugalmazott gimnáziumi tanárral, Petőfi-szakértővel Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója beszélgetett a költőóriás életéről. A diákok itt azt a feladatot kapták, hogy az elhangzottakra ne csak figyeljenek, hanem jegyzeteljenek is, mert a következő feladatokban fel kellett használniuk, amit hallottak.

A tanárnő elmondta, hogy már Petőfi korában divat volt a kisasszonyoknak emlékkönyvekbe verseket írni, így tett Petőfi is, aki monogramokat használt, szerelmi élete pedig három nő körül összpontosult, aminek a hozományaként a magyar irodalom gyöngyszemei lettek a hozzájuk íródott versek. A Pesti Divatlap jelentette meg a verseit, a korabeli divatot lerajzolva, Petőfi verseivel tűzdelve.

A kérdések érintették Petőfi vándorszínész életét és diákéveit, valamint a diákok képet kaptak a családjával kialakult konfliktushelyzetről, ami miatt Petőfi nyomorban élt a szabadságérzet szeretete mellett. A becsületes és bátor nemzeti hős fiatalon, szinte még legényként nősült, mégis tudatosan gondolkodott és nem feledkezett meg idős szüleiről, így a család intézményének ápolásáról sem. Szomorú és tragikusan rövid életének értelme csupán hét évig tartott, ami alatt költészete virágzott 19 éves korától haláláig.

Mint azt Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója elmondta

a nem formális tanulás sajátossága szerint úgy tanulnak a fiatalok, hogy közben pozitív tapasztalatokat és sikerélményeket szereznek.

„A tanulást ilyen szituációkban nem tanulásként élik meg, hiszen nem ülnek iskolapadban, nem osztályozzák a teljesítményünket.” Ez a fajta módszertan nem a lexikális tudásukat bővíti, mégis jó tapasztalatot jelenthet a pedagógusok részére.

A diákok az előadás után megismerték a Petőfi Irodalmi Múzeum élettörténet-tárgy gyűjteményének digitális múzeumi tartalmait, ami a www.pim.hu oldalon fellelhető műtárgyi adatbázis alapján került bemutatásra.

A tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében olyan fényképekkel dolgoztak, melyeken a Petőfi-család ereklyéi, köztük a költő személyes tárgyai voltak láthatók, mint a paszománya, sakk-készlete, a jegygyűrűje vagy éppen az édesapja hentesbárdja.

Mint azt a fiatalok megtudták, a Petőfi Irodalmi Múzeum digitális tartalmai között fellelhető Petőfihez kapcsolódó tárgyak és személyek jegyzéke alapján az előadók öt témát alkottak meg, amelyek köré összpontosultak a képek. Ilyen témák a divat, szülői ház, házasság, szabadidő, katonaélet. Ezeket témák szerint csoportosítva kapták kézhez, majd csoportokat alkotva kellett történeteket kidolgozniuk az adott téma szerint a képi eszközök felhasználásával, beépítve abba az előadó által elmondottakat.

A Kahoot! kvíz közben

Miután bemutatták az általuk elkészített korrajzzal megalkotott feladatokat, egy interaktív kvízjátékban vettek részt, melynek kérdései az előadás és a digitális tartalom alapján voltak összeállítva. Az online kvízben minden diák egyénileg versenyzett, multimédiás eszközöket használva, telefonnal vagy táblagéppel. A kvíz kérdései között a tanulók végig látták a verseny állását, ami fokozta a versengést, majd a verseny végén az első három helyezett értékes ajándékokat kapott.

(Németh Tímea/Felvidék.ma)

Forrás: szakc.sk

DÍJAZOTTAK

Hidaskürt

1. Spód Balázs
2. Szilvási Márton
3. Cződör Flórián

Komárom

1. Kósa Roland
2. Simonics Konrád
3. Mózes János

Búcs

1. Kiss Eszter
2. Jókai Angelika
3.  Tóth Áron