A Magyar Tűzoltó Szövetség egyik legfontosabb célkitűzése a hagyományok őrzése és ápolása, történelmi értékeink folyamatos kutatása és annak közzététele. Ezen célkitűzésünk kiemelkedő eleme Gróf Széchenyi Ödön életének, örök például szolgáló munkájának feldolgozása és tanainak a kor követelményeire átültetett alkalmazása.

A magyar és a török szervezett tűzoltás megteremtőjének története határon átívelő módon erősíti a magyar és a török tűzoltók hivatásbeli összetartozását, barátságát. Ezen gondolatok jegyében adományoztunk megalapításunk 5o. évfordulója alkalmából emléktáblát az Isztambuli Tűzoltó Múzeumnak, amelyet és a gróf sírját, a kapcsolódó évfordulók során a lehetőségek szerint közösen koszorúzzuk török bajtársainkkal.

A közeli tűzoltó hét tiszteletére magyar nyelvre fordíttattuk Abdurrahman Kilic professzor „Széchenyi Ödön pasa – A tűzvészek elleni harcnak szentelt élet” c. könyvét, amely honlapunkról letölthető.