Tisztelt Tagtársaink, Kedves Széchenyi-tisztelő Hölgyek és Urak!

A 2020-dik esztendő vírussal és nem várt eseményekkel terhelt évünk volt.

Társaságunk a vírus ellenére mégis jól működött, tartott rendezvényeket. Volt Széchenyi Lakoma és Bál az év elején a Vigadóban. Voltak előadásaink itthon, a Felvidéken és Erdélyben is. Nem maradt el a hagyományos születésnapi koszorúzásunk, Emlékülésünk sem a Magyar Tudományos Akadémián, ahol ismét megköszönhettük a Társaság által díjazottak kiváló munkáját.
Kapcsolatainkat ápoltuk egyetemekkel a Széchenyi ismeretek oktatása érdekében. Budakeszi és Soproni területi csoportjaink aktivitása példaértékű.
Több alkalommal részt vettünk társszervezetek programjain.

A vázolt munka mellett, azonban nagy szomorúság ért bennünket, Dr. Rubovszky András elnök úr októberi eltávozása miatt. Kiváló, sokak által tisztelt és szeretett vezetőt veszítettünk el. Szervezőképességét, ötleteit és azok megvalósításának képességét kell pótolnia társaságunknak.

A 2021-dik évi programjainkat a nehézségek ellenére is megterveztük, ami tükrözi társaságunk elnökségének optimizmusát. Pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez, a több mint 30 éve működő társaságunk további tevékenységének támogatására.

Gróf Széchenyi István születésének 230-dik évfordulója felerősíti a 2021-dik év ünnepi rendezvényeinek jelentőségét.

Előadásokat tervezünk „Európa Széchenyi korában és ma” témakörben, kiemelve a nemzetek biztonságát, függetlenségét és életszemléletét, különösen a keresztény értékrend vonatkozásában.

Folytatjuk itthoni és határon túli előadásainkat a „A versailles-i békerendszer 100 év távlatából” témakörben Pozsonytól Sárospatakig, együttműködve a felvidéki Szövetség a Közös Célokért Polgári Társulással.

Tervezzük a hagyományos rendezvényeinket, ha másként nem lehetséges, akkor virtuális előadásokkal. A 2021. február 13-ra tervezett Széchenyi Lakoma és Bál már biztosan csak virtuális formában lesz elérhető. Reményeink szerint azonban a 2021. szeptember 21-i Koszorúzás és Emlékülés hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémián kerül megrendezésre.

A Széchenyi Baráti Kör Budakeszi tagszervezetünk rendszeres „Széchenyi Estek” sorozata érdekes rendezvényekkel folytatódik.

Soproni tagozatunk is erősíti a határon átnyúló kapcsolatait, főleg Burgenland, Szlovénia és Horvátország felé.

A már néhány éve elkezdett egyetemi együttműködések további bővítését céloztuk meg a Győri Széchenyi István Egyetem és az Óbudai Egyetem mellett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel.

A Széchenyi Társaság munkájának folytatása kötelességünk! Kérjük ezért minden kedves Tagtársunkat, hogy legjobb tudása szerint kapcsolódjon be társaságunk céljainak megvalósításába 2021-ben is.

2021. év mottójaként két Széchenyi idézettel
KÍVÁNUNK BOLDOG, BIZALOMRA ÉPÍTHETŐ, NÉVADÓNK SZERINT HASZNOS ÚJ ESZTENDŐT!

„Hinni és hihetni egymásnak.”

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”

Tegyünk így!

Budapest, 2021. január 1.

A Széchenyi Társaság elnöksége nevében:

Dr Cserháti László Gáboralelnök
Szemereki Zoltánalelnök