Dr. Halzl Józsefre emlékezünk

Dr Halzl Józsefre, mint a magyar demokrácia és a valódi civil közösségek létrehozásának támogatójára, közös, kiemelt, határokat átívelő nemzetet építő ügyeink képviselőjére emlékezünk.

A Széchenyi Társaság és a Rákóczi Szövetség együttműködését az elmúlt három évtizedben különösen fontosnak tartottuk és tartjuk ma is.

Elnök úrnak a Széchenyi Társaság Díját 2009-ben adhattuk át, ami számunkra is megtiszteltetés volt. Ennek laudációjából idézünk:

„… Ő az, aki habitusából eredően, tudását a közjó szolgálatába állította, energiájából, emberszeretetéből pedig még arra is futotta, hogy a határon túli magyarság önszervezéséhez is segítséget nyújtson akkor, mikor arra a legnagyobb szükség volt és van. A vele folytatott beszélgetésekből mindig kihallatszik az üzenet: Ne adjátok fel! Határozott személyiség, aki mindig keresi azokat a forrásokat, tartalékokat, amelyek a közösség egészének javára használandók fel. Hite, mindig
erőt adott…”

A Rákóczi Szövetség tiszteletbeli örökös elnökének elvesztése nagy, de jól megalapozott feladatokat és felelősséget ró az utódokra. Ezt a felelősséget társaságunk különösen átérzi most, mivel alig néhány héttel ezelőtt Dr Rubovszky András elnök urunkat búcsúztattuk.

Dr Halzl József személye legyen példakép az utódok számára!

Fogadja őszinte részvétünket a gyászoló család és a Rákóczi Szövetség elnöksége!

Elnök Úr, nyugodj békében!

Budapest, 2020. november 19.

Széchenyi Társaság elnöksége