2020. szeptember 21-én Közgyűlést tartott a Széchenyi Társaság

A közgyűlés napirendje az alábbi volt:

  • A Széchenyi Társaság Alapszabályának módosítása (a Bíróság kérésére)
  • A Széchenyi Társaság 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadása.
  • Egyebek

Az első napirendet, azaz a tisztségviselők megbízatása egységesen 3 évre szóljon. A jelenlévők nagy többséggel elfogadták.

A társaság 2019. évi mérlegbeszámolóját a tagok egyhangúan elfogadták.

Az egyebek alatt a társaság elnökségének hagyományos működésére tett javaslat későbbi ülésre történő előterjesztését a tagság egyhangúan támogatta.

A közgyűlés felhatalmazást adott az Alapszabály módosítás bírósághoz történő beadására.