Budakeszin, 2020. június 5-én került sor az ünnepi megemlékezésre. Az ünnepségen gróf Széchenyi István szobra mellé emlékfát ültettek, amelyet nemzetiszínű szalaggal díszítettek. Az ünnepség résztvevői elmondták gondolataikat, családi emlékeiket Trianon hatásáról és az összetartozás, a nemzet lelki egységének, a nemzetiségi közösségek önrendelkezési jogának fontosságáról, a Magyar Nemzet és Európa jövőjét biztosító megoldásokról.

A megemlékezés során, a szobor mellett kifeszített zászló tövében, amelyen az 1914-es adatok alapján, 12.500 magyarországi településnév szerepel koszorúkat helyeztek el. Trianon igazságtalanságát érzékelteti a tény, hogy 1990-es rendszerváltáskor csak 3156 települési önkormányzatot tartottak nyilván hazánkban.

Elsőként dr. Győri Ottília budakeszi polgármester asszony és ’Sigmond Bertalan alpolgármester úr koszorúzott. Őket követte Schrotti János a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Végül Kőrösiné dr. Merkl Hilda a Baráti Kör elnöke, Szemereki Zoltán a Széchenyi Társaság alelnöke és Kosinszky Zsuzsanna és Kosinszky György elnökség tagok helyezték el koszorúikat.

A megemlékezés a Himnusz eléneklésével záródott.