A Széchenyi Társaság nyilatkozata

A Széchenyi Társaság, névadójának gróf Széchenyi István szellemi hagyatékának őrzésére és terjesztésére elkötelezett civil szervezet.

Széchenyi István talán legismertebb és legtöbbet idézett mondása a kiművelt emberfőkről szól.  „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.” olvassuk Hitel című művének egyik sarkalatos megállapítását.

Ezt ismerte fel a Kormány, amikor nem bezárta az iskolákat, hanem áttért a digitális távoktatásra. Ezzel a nagyszerű döntéssel azonban olyan mértékben állította új és hatalmas feladat elé az igazgatókat és a pedagógusokat, amit nem túlzás az egészségügyi dolgozók, a rendészeti szervek és a kormánytisztviselők munkájához mérni.

A munka, amit végeznek, újszerű az oktatásban. Teszik ezt konkrét felkészülési idő nélkül, többszörös időráfordítással.

Az igazgatók, a tanárok és a tanítók hivatástudata, önfeláldozó szakmaszeretete tartja fenn az egyre gördülékenyebbé váló távoktatást.

Az oktatásirányítás, a fenntartók, a szülők, a pedagógus családja, az ismerősök, a baráti kör, kistelepüléseken az önkormányzat közös erőfeszítései szükségesek az eredményes munkához. Példátlan az összefogás, a hivatástudat, a segítőkészség, a közösségfejlesztés! Reméljük, ez az erőtér a vészhelyzet elmúltával is töretlenül fennmarad.

Európa szerte tapssal köszönik meg az emberek az egészségügy munkáját. A taps megilleti gyermekeink, fiataljaink nevelőit és tanárait is.

Csatlakozzanak a „# taps a tanároknak is” köszönet-nyilvánításhoz!

Mindenki gondoljon arra, hogy ezekben a napokban, hetekben az életünkért, a jövőnkért küzdünk!

A Széchenyi Társaság elnöksége