December 10-én a Pozsonyi Casinóban szépszámú hallgatóság előtt tartott előadást dr. Rubovszky András Tásaságunk elnöke. Az előadás témája gr. Széchenyi István egészséges életmódról, sportról, ifjúság neveléséről, a testi és lelki egészségről vallott nézetei és gyakorló életvitele volt. Széchenyi e kevéssé ismert nézetei és írásai, tettei  például szolgálnak nemzedékünknek, és rámutatnak a jövő generáció iránti felelőségünkre. Megidéztük, és célunk – reméljük minél tágabb körben – tudatosítani, hogy az egészséges egyén, ember nagyszerűsége eredményez egészséges családot, közösséget és nemzetet.