Közgyűlést tartott a Széchenyi Társaság 2019. szeptember 4.-én a Budai Várban, amelyen véglegesítette új Alapszabályát.

JEGYZŐKÖNYV

készült: 2019. szeptember 5-én 17 óra a

Széchenyi Társaság Közgyűléséről

Helyszín: Budavári Önkormányzat Díszterme

 

A Közgyűlés résztvevői: a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Szemereki Zoltán úr a Társaság alelnöke köszönti a közgyűlés résztvevőit, majd a jelenléti íven szereplő aláírások összesítése után megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes.

Bejelenti, hogy az ismételt Közgyűlés helye és időpontja a kiküldött meghívóban közölteknek megfelelően: 2019. szeptember 5. 18 óra. A helyszín és a tervezett napirendi pontok változatlanok.

 

Széchenyi Társaság ismételt Közgyűlése

A Közgyűlés kezdési időpontja: 18 óra

Helyszín: Budavári Önkormányzat Díszterme

 

A Közgyűlés résztvevői: a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Szemereki Zoltán alelnök úr, aki egyben a Közgyűlés levezető elnöke is köszönti a Közgyűlés résztvevőit.

Ismerteti a Közgyűlés tervezett napirendi pontjait, majd kéri a Közgyűlést, hogy azt fogadja el.

 1. Javaslat az Alapszabály módosítására
 2. Egyebek

Szavazás: A napirendi pontokat a Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta.

Levezető Elnök:

A jegyzőkönyv vezetésére Kosinszky Zsuzsannát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Kőrösiné dr. Merkl Hildát és Kolozsi Gyulát javasolja.

Szavazás: A Közgyűlés a jkv. vezető és a hitelesítőkre vonatkozó személyi javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta.

 

1. napirendi pont: A Széchenyi Társaság Alapszabályának módosítása

 

Levezető elnök:

A Széchenyi Társaság áprilisi 29-i Közgyűlése által elfogadott Alapszabályát a szervezet benyújtotta a Fővárosi Törvényszéknek. A Törvényszék hiánypótlásként az alapszabály több ponton történő módosítását rendelte el.

A Közgyűlés ezután végig vette az egyes módosításra javasolt pontokat, amelyek a következők voltak:

 • Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény  4.§ (5) bekezdése alapján, az Alapszabály  4 § 1 és 9 § 1 pontjában rögzítsük, hogy a tiszteletbeli tagokat a közgyűlés választja meg.
 • Az 5 § 5.1. pontban a kizárásra vonatkozó részletes szabályozást hiányzik, valamint a fellebbezési jogra történő utalás, ezért a korábbi szövegezéshez képest külön kell választani a kizárást és a felmondást és mindkét esetre vonatkozóan rögzítésre kerültek az eljárási szabályok.
 • A 10.5. pont pontosításra került a határozatképesség tekintetében, miszerint akkor határozatképes a taggyűlés a megjelentek létszámára tekintet nélkül, ha erről a tagokat előzetesen a meghívóban tájékoztatták.
 • 10.1. pontban rögzíteni szükséges, hogy a közgyűlés döntéshozó szerv.
 • 10.5. pontot ki kell egészíteni a napirendre vonatkozó szabállyal.
 • 10.3. pont közgyűlés hatásköre kiegészítve a tiszteletbeli tag felvételére való döntéssel.
 • A 11.1. pontot át kellett helyezni a 9. §-ba azzal, hogy a tiszteletbeli örökös elnök nem tagja az elnökségnek és tiszteletbeli tag.
 • 11.2., 11.3., 15.1. rögzíteni kellett az elnökség tagjainak számát és tisztségét, valamint azt, hogy az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg.
  A területi vezetők nem tagjai az elnökségnek, de tanácskozási joggal az üléseken részt vehetnek.
 • 11.4. Elnökségi tagot kizárólag a közgyűlés választhat meg.
 • 11.4. pontba ugyancsak rögzíteni szükséges a megbízatás időtartamát és a Ptk. szerinti 2 évet, amennyiben a közgyűlés nem határozza meg a megbízatás időtartamát.
 • 11.8. A szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.
 • 15.4. Az írásbeli képviselet szabályait kellett rögzíteni.

Levezető elnök bejelenti, hogy fenti kért módosítások, valamint a 2019 04. 29.-i közgyűlés módosításai a kiosztott egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályba kiemeléssel jelezve belekerültek, ezért kéri a Közgyűlést szavazzon az Alapszabály módosításról.

Szavazás: A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövegét a Közgyűlés húsz igen és egy tartózkodással elfogadta.

 

5/2019 sz határozat:

·         A mellékletben csatolt, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövegét a Közgyűlés húsz igen és egy tartózkodással elfogadta. Felkéri az Elnököt a módosítás ügyvéd általi benyújtására

 

2. Egyebek

Szemereki Zoltán alelnök úr bejelentette, hogy a szeptember 20-i ünnepi megemlékezés keretében kerül átadásra a Széchenyi Társaság díja.

A díjazottak: Dr. Bíró  László tábori püspök; Csom István nemzetközi sakk nagymester, Fülep Katalin levéltáros; Józsa Judit kerámiaszobrász; Prof. Dr. Tóth József a Széchenyi Társaság leköszönt elnöke, valamint Péter Pál Lehel hajómérnök, aki posztumusz kapja a díjat.

Dr. Rubovszky András elnök úr tájékoztatást adott a Széchenyi Társaság tervezett programjairól.

 • Elnök úr felhívta a figyelmet a szeptember 20-án megrendezésre kerülő koszorúzásra, valamint az azt követő ünnepi megemlékezésre az MTA felolvasótermében. Ismertette az ünnepség programját.
 • 2019. szeptember 23. „Hűség a nemzethez – Hűség a szülőföldhöz” címmel előadássorozat indul a Szövetség a közös célokért egyesülettel. Dunaszerdahely – Hidaskürt – Bátorkeszi – Léva – Rozsnyó – Rimaszombat – Kassa helyszíneken. Az előadó: Dr. Cserháti László, az előadás címe: Széchenyi, mint a sport apostola.
 • 2019. októbert 13-án hagyományos esti szentmise a Sziklatemplomban.
 • 2019. szeptember 27-én ünnepélyes keretek között a Debreceni repülőtér gróf Széchenyi Ödön nevét veszi fel, amely repülőtéri tűzoltó és egyben oktató bázis is. A rendezvényen a Széchenyi Társaság díszvendég lesz.
 • Kolozsi Gyula tagtársunk javaslatára minden Széchenyi nevét viselő nevelési- oktatási intézménybe helyezzünk el egy Széchenyi emléktáblát és szobrot. Az első szobor a Budakeszi Széchenyi István Általános Iskolában kerül elhelyezésre.
 • 2020. február 1-jén kerül megrendezésre a Széchenyi Bál, „Élő hagyományaink” címmel és tartalommal. A műsor a 100 tagú cigányzenekarra épül majd.
 • Az Elnök úr bemutatta új tagtársunkat, Forgács Dávid urat, aki a Lánchíd felújítás projekt menedzsere. November 20-án a Budapesti Műszaki Egyetemmel közös szervezésben kerül megrendezésre egy egész napos konferencia a Lánchídról, majd kiállítás nyílik a Műszaki Múzeumban, amely a híd változásait mutatja majd be.

 

Levezető Elnök:

Ezután a Közgyűlést 19 órakor bezárja.

 

Jegyzőkönyvvezető:

Kosinszky Zsuzsanna

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

Kőrösiné dr. Merkl Hilda                  Kolozsi Gyula