2019. április 29-én a Budavári Önkormányzat Úri utcai épületében.

Az egybegyűltek meghallgatták Hermann Róbert történész „Görgey kérdés egykor és ma” című előadását, amelyben nagyon sok értékes, új szempontra hívta fel a hallgatóság figyelmét.

Prof. dr. Tóth József, aki 30 évig volt a Társaság elnöke, előrehaladott kora miatt lemondott. A közgyűlés első napirendje során a társaság megköszönte évtizedekig tartó elnöki munkáját, és tiszteletbeli örökös elnökké választotta.

Rubovszky András főtitkár beszámolt a társaság 2018. évi tevékenységéről.

Körösíné dr. Merkl Hilda a budakeszi Széchenyi Baráti Kör tevékenységét ismertette.

Zwikl József a társaság 2018. évi mérlegbeszámolóját terjesztette elfogadásra.

A változások miatt a társaság Alapszabályának módosításait Szemereki Zoltán alelnök ismertette.

Mezey Gyula előterjesztette az elkövetkező három évre a jelölteket az elnökség tagjaira.

A Közgyűlés az alábbi módosításokat határozta el:

  • megszünt a Főtitkári pozíció
  • a Társaság vezető tisztségviselői: elnök, két alelnök és a pénzügyi és számviteli ügyekért az elnökség által kijelölt elnökségi tag
  • a Közgyülés személyi döntései: dr.Rubovszky András elnök, Szemereki Zoltán alelnök, dr.Cserháti László Gábor alelnök
  • a számviteli és pénzügyi ügyekért felelős: Zwikl József
  • továbbá 8 elnökségi tag,  új elnökségi tag: Kosinszky Zsuzsanna

  A közgyűlés utolsó napirendje tiszteletadás, megemlékezés volt dr Pongrácz Tibor alapító tagtársunkra, aki napokkal ezelőtt költözött el az élők sorából.

 A közgyűlés a napirendeket külön-külön egyhangúan elfogadta.