Szemereki Zoltán alelnök beszámolója

2018. november 26-án a Széchenyi Társaség elnökségi ülést tartott, amelynek négy napirendje volt:

1. A Széchenyi Társaság Díjának átadása leköszönő elnökségi tagunknak, Sajgó Mihály professzor úrnak, aki munkájával, véleményével sokat tett a társaság céljainak eléréséért. Az elnökség egyhangú döntéssel ítélte oda a díjat. A díj átadására a szeptember 21-i ünnepi közgyűlésen betegség miatt nem kerülhetett sor. Ezt pótolta az elnökségi ülés első napirendje alatt. Rubovszky András a társaság főtitkára méltatta Sajgó Mihály munkásságát és köszönetet mondott a honlap szerkesztése során tett fáradozásokért és az őszinte vitákért, Széchenyi szavaival élve az „eszmesúrlódásokért” és az együtt gondolkodásért. Sajgó Mihály megköszönte az elismerést és a továbbiakban is szívesen segíti, már nem elnökségi tagként is a társaság munkáját.

2. Beszámoló a 102. Széchenyi Lakoma és Bál előkészítéséről. A beszámolót Rubovszky András és Szemereki Zoltán tartotta. A bál programja és megvalósíthatósága biztosított a Vigadóban 2019. február 16-án.

3. Tájékoztató a soproni konferencia előkészítéséről. Sopronban a Széchenyi Társaság tagszervezetének megalakulása várható. Néhány soproni civil szervezettel és az önkormányzattal elkezdődtek a megbeszélések egy tavaszi konferencia megszervezéséről.

4. Beszámoló a Széchenyi Társaság Könyve munkálatairól. A könyv szerkesztési munkája befejeződött. A társaság 30 évét összefoglaló könyv megjelenése december közepén várható.