2017. április 10-én, a Pozsonyi Magyar Intézet szervezésében jelentős számú érdeklődő közönség részvételével avatták fel Gróf Széchenyi István emléktábláját. Az emléktábla felett a Magyar és a Szlovák Tudományos Akadémia elnöke vállalt védnökséget.

Az emléktábla avatás a „legnagyobb magyar” 1860. április 8-i halálának évfordulójához időzítve került megrendezésre.

Az avatást megelőzően, a Pozsonyi Casino előadótermében megtartott tudományos szimpóziumon „Széchenyi István gróf az alkotó, teremtő erő” címmel a Szegedi Tudományegyetem tanára, Pelyach István történész tartott előadást.

Őt követően, a Szlovák Tudományos Akadémia elnökségi tagja, Morovics Miroslav Tibor tartott szlovák nyelvű előadást, „Az akadémia és a tudományos élet Széchenyi István korában” címmel.

Befejezésként, Brogyányi Mihály történész ismertette a Széchenyi Istvánt Pozsonyhoz kötő történelmi eseményeket és mutatta be azok helyszíneit.

Mindhárom előadó kiemelte Széchényi korszakalkotó életművének máig ható jelentőségét, mely a történelmi Magyarországot lakó minden korabeli nemzet és népcsoport érdekeit egyformán szolgálta.
A Pozsonyi Casino Kapucinus utcai falán elhelyezett emléktábla avatóbeszédét Rubovszky Andrása Széchenyi Társaság főtitkára mondta, aki az Országos Széchenyi Kör és a Széchenyi Alapítvány mellet egyik fő támogatója volt az emléktábla elkészítésének. Főtitkár úr köszönetet mondott a pozsonyi magyar nagykövetségnek, illetve a kulturális intézetnek az avatást előkészítő sikeres ténykedéséért, s kiemelte, hogy Széchenyi István munkássága Pozsony városának is dicsőségére szolgálva alkalmat ad arra, hogy az itt élő magyarok és szlovákok jobban megismerjék egymás történelmét.
Az emléktáblát Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete, Rubovszky András, a Széchenyi Társaság főtitkára, illetve a Szlovák Tudományos Akadémia elnökségi tagja, Morovics Miroslav Tibor leplezte le.

Ezután az emléktáblánál számos magyar és szlovák állami intézmény és civilszervezet képviselője helyezte el a megemlékezés koszorúját. A koszorúzást jelenlétével megtisztelte Bukovszky László, a szlovák kormány kisebbségi biztosa is.
Az avatást követően Czimbalmosné Molnár Éva köszönetet mondott az avatás ügyében együttműködő partnerszervezeteknek és intézményeknek, elsősorban Frideczky Jánosnak, a Pozsonyi Casino alapító elnökének, aki a rendezvény mellett az emléktáblának is helyet biztosított saját ingatlanjának falán. A nagykövetasszony a továbbiakban kiemelte: „A mai avatóünnepség szép bizonyítéka annak, hogy Pozsonyban máig még él Széchenyi kultusza, akinek nézetei ma is aktuálisak és példaadóak kell, hogy legyenek mindenki számára”.
A kiállítás és emléktábla avatás komoly sajtónyilvánosság mellett zajlott. A helyszínről bejelentkező M1 TV részére külön riportműsorban tudatosított az eseményről, mely a magyar TV fő híradóiba is bekerült. Ugyancsak nagy terjedelemben számoltak be az eseményről a helyi nyomtatott és írott sajtó jelenlévő munkatársai is.

Csütörtöki Hajnalka
Pozsonyi Magyar Intézet
Maďarský inštitút v Bratislave