Dimény Imre akadémikus, agrárközgazdász már Társaságunk alakulásának kezdeti időszakában felismerte és elismerte Társaságunk célkitűzésének jelentőségét, mely szerint névadójának örökségét alapul véve, felekezetre, világnézetre és pártállásra tekintet nélkül kívánt munkálkodni a nemzet felemelkedéséért, szellemi erkölcsi és anyagi gyarapodásáért, mindenkor szem előtt tartva az egyetemes magyarság érdekeit. A Széchenyi Társaság sokéves küzdelem eredményeképpen 1987-ben alakult meg.
Dimény Imre szakmai-politikai tekintélyét és csavaros erdélyi észjárását felhasználva mindent megtett azért, hogy a politikai ellenszélben Társaságunk megalapítása és működése ha nem is tükörsima, de járható utat kapjon.

Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük

Elnökség

Búcsúztatása: 2017.március 31, 14:30, Farkasréti temető, Makovecz-ravatalozó