Április 8-án emlékezett az ország gr. Széchenyi István halálának 156. évfordulójára. Budakeszin a temetése napján, április 11.-én gyűltek össze a város iskoláiból és óvodáiból gyermekek, tanulók, diákok, tanáraik és az intézmények vezetői.

A programot a budakeszi Széchenyi Baráti Kör rendezte. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszony és több önkormányzati képviselő, Schrotti János, a Német Önkormányzat elnöke, Filó Kristóf kanonok plébános, dr. Rubovszky András a Széchenyi Társaság főtitkára, a rendező Széchenyi Baráti Kör tagjai és budakeszi polgárok.

„Reménnyé váljon az emlékezet”

Ezen a napon több évfordulót ünnepeltek hazánkban. Az Áprilisi törvények elfogadása és a császár általi jóváhagyása 268 esztendővel ezelőtt, az 1848-as forradalom egyik máig ható vívmánya volt. De ezen a napon József Attila születésnapján, ünnepeljük minden évben a Költészet Napját és a Magyar nyelv hete is április 11-én vette kezdetét.
Széchenyi Istvánnak az említett ünnepek mindegyikéhez fűződik természetes, alkotó kapcsolata.

A megemlékezés egyben a „legnagyobb magyar” születésének 225. évfordulója alkalmából meghirdetett Emlékév nyitánya volt Budakeszin. A fővédnökséget a Széchenyi Baráti Kör és a köznevelési intézmények felkérésére Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár úr vállalta és nyitotta meg az emlékévet.
Ünnepi beszédében a jelenlévő és a műsorban szereplő iskolák mindegyikének egyéni arculatát tanulmányozva, személyesen szólította meg őket, miközben kiemelte az oktatásnak, képzésnek és az önnevelésnek Széchényi írásaiban és gondolatrendszerében megjelenő hangsúlyos szerepét.
A gróf életművéből készült válogatásokat, irodalmi szemelvényeket a Széchenyi István Általános Iskola, a Nagy Sándor József Gimnázium és a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium diákjai tolmácsolták, akik megilletődöttségükkel is bizonyították, hogy értik Széchenyi gondolataiban a mindmáig érvényes, sőt aktuális üzenetet.
Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola növendékei kamaraegyüttesükkel, a Szivárvány Óvoda gyermekei hazafias versükkel járultak hozzá az ünnepléshez.

Budakeszi város önkormányzata, Német önkormányzata, a négy iskola és a három óvoda, valamint a Széchenyi-egyesületek virágokkal és koszorúkkal is tisztelegtek Gr. Széchenyi István ország építő tevékenysége előtt 2010-ben állított szobránál, melynél a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület II. Honvéd zászlóaljának tagjai álltak díszőrséget.

A Széchenyi Baráti Kör ezután megajándékozta a köznevelési intézmények tanulóit a Hitel című Széchenyi mű napokban megjelent, mai magyar nyelvhez igazított kiadásának egy-egy kötetével. A megemlékezés után, Török Csaba, a Prohászka Gimnázium igazgatója, kötetlen, kollegiális beszélgetésre hívta helyettes államtitkárt, a köznevelési intézmények és a Széchenyi- egyesületek vezetőit.
A rendező kör köszönetet mond mindenkinek, aki szellemi vagy fizikai munkájával és jelenlétével hozzájárult a gr. Széchenyi István tiszteletére szentelt Emlékév megnyitásához.

Kőrösiné dr. Merkl Hilda
a Széchenyi Baráti Kör elnöke