A Széchenyi Társaság március 9-én tartotta 2016 évi közgyűlését a Gellért Szállóban. A közgyűlés legfontosabb témái a legutóbbi időszak eseményei, a Számvizsgáló Bizottság beszámolója az alapszabály változásai, az elnökség megválasztása volt. Záróeseményként hangzott el dr. Déry Attila előadása.

A 2016 évi közgyűlés jó hangulatban tanácsozott a Gellért Szállóban. Az elnökség által előterjesztett, majd a közgyűlés által elfogadott napirendnek megfelelően tárgyalta a Társaság elmúlt három éves időszakában történteket, meghallgatta a beszámolókat majd megválasztotta az elnökséget. A közgyűlés dr. Déry Tibor előadásával ért véget.

A kőzgyűlést a Széchenyi Társaság elnöke, dr. Tóth József professzor üdvözölte.
Szavaiban kiemelte a Társaság sokrétű tevékenységét és felhívta a figyelmet arra, hogy a Társasággal kapcsolatos hírek, események leírása olvasható a Társaság rendszeresen frissített honlapján, ahol mód van a hírek, események értékelésére is.

Az 1.napirendi pontban dr. Rubovszky András főtitkár beszámolt a Társaság tevékenységéről és azon főbb eseményekről, melyek a legutóbbi közgyűlés óta történtek . Ezek között van az évente rendezett, hagyományos Széchenyi-bál, melynek századik alkalma (az „őselőd”-ként tekinthető Széchenyi-lakomától számítva) 2017-ben lesz esedékes. Ugyancsak hagyományos rendezvényünk a Gróf születésének évfordulója alkalmával rendezett koszorúzás, amit a Társaság által adományozott „Széchenyi Társaság Díja” ünnepélyes átadása követ az MTA által rendelkezésünkre bocsájtott termében. Társaságunk számtalan alkalommal vett részt meghívottként illetve előadóként a külhoni magyar közösségek rendezvényein. A hazai események közül kiemelkedő volt a civil szervezetekkel kapcsolatban, a Professzorok Batthyányi Körével közösen rendezett konferencia. Az Emlékévvel kapcsolatosan csalódást okozott, hogy a korábbi, megalapozottnak vélt és mértékadó hely(ek)ről származó előzetes jelzések ellenére az Emlékév ügye nem került a Kormány által anyagi eszközökkel is támogatandó események közé.
Mindezek ellenére a Széchenyi Társaság aktív közreműködésével alakult Emlékbizottság változatlan eltökéltséggel folytatja munkáját, a nagy esemény méltó ünneplése érdekében. A Társaság elnökségének két tagja, dr. Kőrösi Mária egyetemi docens a Magyar Fiatalokért Díjat, Kőrösiné dr. Merkl Hilda pedig a Trefort Ágoston Díjat vette át közelmúltban munkájának elismeréseként.
A főtitkári beszámolóhoz kapcsolódva Buday Miklós elnökségi tagunk elmondta, hogy rövidesen megjelenik Széchenyi Hitel c. munkája, melyet a mai magyar beszélt nyelvre/ szakkifejezésekre ültetett át egy lelkes „fordító” csapat. Ez a mai nyelven olvasható mű még e hónapban kereskedelmi forgalomba kerül, de megrendelhető online, a Társaság honlapján.

A főtitkári beszámolóhoz csatlakozott Körösiné dr. Merkl Hilda .kiselőadása a Budakeszi Széchenyi Baráti Kör elmúlt ciklusbeli munkájáról. A Kör a Széchenyi Társaságon belül önállóan működik.
Aktivitása jelentős rendszeresen szervez „Széchenyi Esték” név alatt előadásokat, beszélgetéseket.
Kiemelkedő volt az önkormányzatok megalakulásának 25.éves évfordulója alkalmábó tartott „Ilyen nagy a szabadság’ címmel tartott nagysikerű konferencia, A Széchenyi Esték előadásainak a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium ad helyet…A Baráti Kör a 225. évforduló ünnepi évében többek között iskolai és ifjúsági programokkal készül.
Végül a főtitkár bejelentette az elnökség lemondását. A főtitkári beszámolót, az elnökség lemondását és a további napirendi pontok tárgyalását a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta, ahhoz hozzáfűzni semmit nem kívánt.
A 2. napirendi pont az Alapszabályon belül rögzítette az elnökség létszámát, feljogosította az elnökséget a vezető testület korlátozott számú kooptálására, megerősítette a korábbi alapszabályt, mely szerint új tag felvételéhez két ajánló szükséges, létrehozta a „tiszteletbeli elnökségi tag” poziciót. Az Alapszabály új, teljes szövegét a Társaság honlapján rövidesen közzétesszük Az ennek megfelelő új alapszabályt a közgyűlés változtatási javaslat nélkül, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

A 3. napirendi pont a Számvizsgáló Bizottság beszámolója volt. A beszámolót Zwickl József, a Számvizsgáló Bizottság elnöke tartotta. A beszámoló részleteit a Társaság honlapján a későbbiekben tesszük közzé.
A jelentést a közgyűlés ellenvetés és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

A 4 napirendi pont a Széchenyi Társaság elnökségének és Számviteli Bizottságának újraválasztása volt. Ezt megelőzően a tisztségviselők bejelentették lemondásukat, amit a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.. Az új vezetőség összetételére dr. Németh Miklós tett javaslatot az alábbiakban:

Elnök :
dr. Tóth József
Főtitkár.
dr. Rubovszky András.
Alelnökök:
dr. Cserháti László Gábor
Szemereki Zoltán
Tagok:
Buday Miklós
Cservenka János
dr. Déry Attila
Kolozsi Gyula
dr. Kőrösi Mária
Kőrösiné dr. Merkl Hilda
dr. Pelyach István
dr. Sajgó Mihály
Tiszteletbeli tag:
dr. Iván László
Számvizsgáló Bizottság:
Zwickl József elnök
Bekker Béla
dr. Mezey Gyula

A közgyűlés részéről személyi javaslat nem érkezett, az Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság névsorát a közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

A közgyűlés befejezéseként dr. Déry Attila, az elnökség tagja tartott érdekes és gazdagon dokumentált ismeretpótló előadást gr. Széchenyi István: Pesti por és sár c. munkája alapján a korabeli városrendezésről, városfejlesztésről és építészetről.