Az elnökség ülésén részt vett dr. Tóth József elnök, dr. Rubovszky András főtitkár, Szemereki Zoltán alelnök, Buday Miklós, dr Déry Attila, dr. Kőrösi Mária, Kőrösiné dr. Merkl Hilda, dr. Mezey Gyula, dr. Sajgó Mihály, Zwickl József, meghívott vendégként Gaugl Péter, a Bizalmi Kör elnöke

Napirend előtt Gaugl Péter tájékoztatott az általa vezetett Bizalmi Kör tevékenységéről, melynek célja a vállalkozói körök bizalomépítő összehozása, a bizalom alapú együttműködés kialakításának szorgalmazása és a bizalom valamikori értékének visszaállítása.


A napirendre vett kérdések:
1)A soronkövetkező közgyűlés, a tisztújítás előkészítése. Az elnökség az alapszabályt a tagfelvételi eljárás átalakításával változtatná.


2)A főtitkár beszámolt az idei Széchenyi-bál eseményeiről, anyagi mérlegéről. Utóbbi kevésbé volt sikeresnek mondható, de nem okozott áthidalhatatlan gondot. Az elnökség köszönetét fejezte ki a szervező munkáért Szemereki Zoltán alelnöknek és Kolozsi Gyulának, az elnökség tagjának


3)Az Emlékévvel kapcsolatban sajnálattal vettük tudomásul, hogy a kormányzat az előzetes, reményt keltő – bár nem hivatalos – információk ellenére nem vállalt részt a szervezésből, a megemlékezésekhez anyagi támogatást nem remélhetünk. Ezek ellenére Társaságunk részévételével és kezdeményezésére szervezett Emlékbizottság változatlanul folytatja munkáját különös figyelemmel arra, hogy az emlékezet ünnepélyeit civil szervezetek vetélkedése vagy keresztbeszervezése ne
 zavarja.