Széchenyi Emlékév 2016. január 2.-án tartott nagycenki megnyitójára a Nagycenki Egyházközség és Nagycenk Nagyközség Önkormányzata meghívott minden Széchenyi-tisztelőt.

A megemlékezés a mauzóleumi koszorúzással kezdődött, amelyen a meghívó Egyházközség és Önkormányzaton túl Sopronkövesd község Önkormányzata és Egyházközsége, Mesterháza község, Iklanberény község, Lócs község Egyházközsége, Friends of Europe, Nagycenki Iparoskör, a Történelmi Vitézi Rend és a Széchenyi Társaság, valamint Firtl Mátyás országgyűlési képviselő vettek részt. A Széchenyi Társaságot dr. Cserháti László Gábor alelnök képviselte.

A koszorúzást követően a Szent István Plébániatemplomban ünnepi főpapi szentmisét celebrált mons. Németh László pápai prelátus főesperes. Az ónos esővel tetézett ítéletidő ellenére a nagycenki tisztelők és az említett községek hívő lakossága zsúfolásig megtöltötte a templomot, így tisztelegve a mély vallásosságáról is ismeretes Legnagyobb Magyar előtt.

A szentmise keretében elhangzott Széchenyi István életművét áttekintő értékelés a Bécsben, de magyarnak született és nevelt arisztokrata hazaszeretetét, a megfontoltan haladás igazságát, vallásosságának buzdító erejét, – amit a Széchenyi címer jelmondata is hangsúlyoz: „Si Deus Pro Nobis, Quis Contra Nos?” ( Ha Isten Velünk, Ki Ellenünk?) – állította a hívek elé, mint a páratlan és példamutató életmű alapjait.

A szentmisét követően Csorba János, Nagycenk polgármestere fogadást adott a megemlékezésen résztvevők számára, amelyen a nagyközség életéről, kulturális, sport és civil eseményekről készült film levetítése mellett tájékoztatást adott arról, hogy az emlékév keretében tervezett események szervezése folyamatban van, azokról időben értesítenek minden érdeklődőt.


Firtl Mátyás országgyűlési képviselő tájékoztatta a megemlékezőket arról, hogy a közeljövőben megteremtődik a feltétele a Szent István templom felújításának, a kormányzatban erős a szándék az iránt hogy a nagycenki Széchenyi Kastélyt méltó fényben ragyogó nemzeti zarándokhellyé tegye.


Dr. Cserháti László Gábor tájékoztatta a jelenlevőket a „Széchenyi Emlékbizottság 2016” munkájáról, a tervezés alatt álló programokról, és felhívta a figyelmet a térségben eddig megvalósult eseményre, és Petőháza nagyközség Közösségi Házában 2016. április. 8, 18 órára kitűzött megemlékezésre, amelyen elhangzik a „Széchenyi üzenete a mának” című előadás. Az előadásra a szervezők minden Széchenyi-tisztelőt és érdeklődőt szeretettel várnak, különösen a környékbeli községek iskoláinak tanárait, diákjait, a civil szervezetek tagjait. Közölte: gondoskodni fog az eseményre szóló meghívó és a részletes program minél széles körű elterjesztéséről.