Sose felejtsük Katona Tamást

Társaságunk 1982 óta tartott illegális és később legális baráti összejöveteleinek  nélkülözhetetlen résztvevője volt Katona Tamás történész. Vallotta, hogy a kommunista, szocialista rendszer nem reformálható, új állami, társadalmi és közjogi berendezkedésre van szükség, polgári társadalomra és szabad Magyarországra. Ez tudományos munkájának, írásainak, beszédeinek is az alapgondolata. Nem véletlenül az 1848/49 szabadságharc egyik legjobb ismerője. Ez a gondolat vezérelte politikai pályafutását is az első szabadon választott Országgyűlés képviselőjeként, majd Budavár polgármestereként.
Felejthetetlen volt a Tavaszi Hadjárat induló ünnepség-sorozata és a hősök előtti tisztelgés alkalmával, 1989. április 4-én Tápióbicskén, a megszálló szovjet csapatok és a Munkásőrség árnyékában elmondott beszédének kezdő mondata: „Boldog az a közösség, akinek ma igazi ünnepe van”.
Örökké emlékezetes lesz számtalan történelmi anekdotája, élvezetes előadásmódja. Gróf Széchenyi István feltétlen tisztelete, munkásságának mély ismerete, mely példásan ötvöződött Kossuth Lajos dicséretével, sőt csodálatával. Ö hitte és vallotta, hogy nemzeti történelmünk e két óriása, ha nem is kézenfogva, de együtt lépnek be a Nemzeti Panteonba.
Aranybetűkkel írta be magát a Széchenyi Társaság történetébe, soha el nem múló szeretettel és tisztelettel emlékezünk Rá.