Szeptember 21-én ünnepeltük a Legnagyobb Magyar születésének évfordulóját, ez alkalommal adva át a Széchenyi Társaság Díját
A koszorúzási ünnepség 2015. szeptember 21-én, 16.30 órakor kezdődött a budapesti Széchenyi István téren, a Széchenyi-szobornál.

Közreműködők:

  • Magyar Huszár- és Lovas Hagyományőrző Társaság
  • Czövek Erna Zeneiskola Fúvószenekara, Budakeszi. Vezényel Szita Csaba
  • Budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
  • Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola
  • Danubius Első Magyar Hajós Egylet (alapította gróf Széchenyi István) evezősei

A Himnusz éneklése után dr. Rubovszky András a Széchenyi Társaság főtitkára köszönetét fejezte ki a gróf Széchenyi István 224. születési évfordulója alkalmából rendezett koszorúzás és emlékülés méltó megünnepléséhez való hozzájárulását a Magyar Tudományos Akadémiának, a Czövek Erna Zeneiskola Fúvószenekarának és karmesterének Szita Szabolcsnak, valamint a Magyar Lovas Huszár és Hagyományőrző Társaságnak. .

Fekete András, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanulója (tanára Jámbor Erzsébet) szavalta el Lévay József: A czenki sírbolt c. költeményét.

Éberhardt ReginaSolymosy Blanka és Boinitzer Bence, a Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola 8. osztályos tanulói (tanáruk Oncsa Bernadett) emlékeztek „Egy szépreményű ifjú elindul” címen Széchenyi gróf fiatalkorára.

A korábbiaknál több szervezet jelentette be koszorúzási szándékát Huszárok és evezősök díszőrsége mellett történt a koszorúzás, 33 Széchenyi-tisztelő intézmény valamint a Széchenyi-család képviselőinek részvételével.

A koszorúzási ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

A műsort követően a résztvevők átvonultak a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermébe, ahol dr. Tóth József elnök megnyitó szavai utána az MTA nevében  Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója üdvözölte a megjelenteket. Szeneczey Balázs helyettes főpolgármester előadásában a főváros közlekedésfejlesztési koncepciójának fő vonalairól beszélt.

Ez után adta át dr. Rubovszky András a társaság főtitkára a Széchenyi Társaság 2015. évi díjait

Csete Ildikó textilművésznek (laudátor: Kőrösiné dr. Merkl Hilda, az elnökség tagja)

Gubik Lászlónak (felvidék), a Via Nova Egyesület elnökének (laudátor dr. Rubovszky András főtitkár)

Horkay Sámuel (Kárpátalja) mérnöknek (laudátor: Buday Miklós, az elnökség tagja)

dr. Horváth Sándor egyetemi tanárnak (laudátor: dr. Körösi Mária, az elnökség tagja)

A kitüntetettek rövid köszönetnyilvánítása után az ünnepség véget ért.