Jelen voltak: dr. Rubovszky András főtitkár, Buday Miklós, dr.Cserháti László alelnök, Cservenák János, dr. Kolozsi Gyula, dr.Kőrösi Mária, dr.Merkl Hilda, dr.Sajgó Mihály, Szemereki Zoltán alelnök, Zwickl József

Az elnökségi ülés előtt szakszerű és érdekes ismertetést kaptunk a Mátyás templom történetéről, sok olyan momentumról, melyek a templom tisztelői előtt sem feltétlenül ismertek. A helyszín kiválasztása kiváló ötlet volt.
Az ülés helyszíne a Plébánia.

1)Az elnökség értékelte a PBK-val közösen szervezett konferencián történteket., annak média visszhangját. A konferencia anyagának megjelentetése könyv alakban folyamatban van, a LogodBt (Buday Miklós) szervezésében és gondozásában.
2)A Társaság által beadott „civil” pályázatokról friss információ nem áll rendelkezésre. Felmerült annak igénye, hogy a Széchenyi-kultusz menedzselése érdekében (aminek különösen az ifjuság körében van jelentősége) a Társaság biztosítson megfelelő és méltányos anyagi keretet. Elkészült a mérlegbeszámoló, mely a megelőző év anyagával együtt megtekinthető a Társaság honlapján.
3)Az elnökség döntött a Széchenyi-évforduló alkalmával a Társaság oklevelével kitüntetettek személyéről és új formátumú emlékplakett elkészítéséről.
4)A 2016-os Széchenyi Emlékév rendezvényeinek támogatása érdekében az Elnökség élénk és sikeres lobbitevékenységet folytatott és folytat. A mértékadó kormányzati körök az évforduló méltó és emlékezetes megünneplése érdekében késznek mutatkoztak mind a maximális erköcsi támogatás, mind az anyagi helyzet által megengedett anyagi támogatás megadására. A Széchenyi Emlékév ügye kormányzati szintre került.