A Pálos Sziklatemplomban október 13-án, immár a 22-ik alkalommal a Széchenyi Társaság szentmisét ajánlott fel a hazánkért. A szentmisét Zsongor atya mutatta be, aki megemlékezett a nemrég elhunyt Sikota Győzőről az oltár tervezőjéről is.A könyörgések keretében a Széchenyi Társaság elnökségi tagjai Széchenyi imáit olvasták fel.

**********************************************

Széchenyi István gróf egyik imája:
„Mindenható Isten, hallgasd meg mindennapi imádságomat. Töltsd el szívemet angyali tisztaságú szeretettel embertársaim iránt, hazám iránt és honfitársaim iránt! Világosíts meg egy kerub szellemével és gondolkodó erejével, engedd a jövendőbe pillantanom, a jó magot a rossztól megkülönböztetnem.
Sugalld nekem mit és hogyan kell kezdenem, hogy egykoron a tőkével, melyet reám bíztál, elszámolni tudjak. Gondolkodni és dolgozni akarok éjjel-nappal, éltem fogytáig. Gyarapítsd, ami jó – tipord el a születésekor, ami netán rossz gyümölcsöt teremne. Segíts nekem, hogy a világon mindent lelkem igaz alázatával szemlélhessek és kezdhessek.”

***********************************************
Kedves Zsongor Atya!

Köszönjük, hogy ismét bemutattad magyar hazánkért a Széchenyi Társaság
szentmiséjét, megemlékeztél rólink és külön Sikota Gyözőről. Mint mindig gyönyörü és tartalmas beszédet mondottál.
Gondoskodásodat az énekkar közremüködésében külön köszönjük, és boldogok vagyunk, hogy Márianosztra elnyerte a Basilika Minor rangot.
Isten áldása kisérjen Téged és az egész Pálos rendet, mert \”ha a Pálos Rendvirágzik, az Ország is jó uton halad.\”

dr. Rubovszky András

a Széchenyi Társaság főtitkára